અમારા વિશે

કુંપની

2007 માં સ્થાપના કરી હતી, HONGWU® લવચીક ધાતુના પાઇપિંગ ઉત્પાદનો અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્પાદક છે.

HONGWUGAS™ CSSPT (Corrugated Stainless Steel Pliable Tubing) first introduced to the market in 2017 is used for natural gas and propane installations. HONGWUGAS™ CSSPT is currently in use for gas piping systems in single and multi-family residential as well as commercial and industrial buildings.

Designed for all domestic and commercial gas applications including new installations, repairs and extensions, the HONGWUGAS™ system will save you time and money. 

HONGWUGAS  સાથે નોંધણી નંબર CG-4602CS040 2007: સિસ્ટમ દિન EN15266 હેઠળ DVGW દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે3

.


WhatsApp Online Chat !